Unconditional and never-ending love between Father- Child

 

My  painting with description –

“ചിത്രശലഭങ്ങൾ ”

അച്ഛന്റെ കൈവിരൽതുമ്പുകളിൽ
ഒരു ചിത്രശലഭമായ് മാറുന്നുഞാൻ
വീണ്ടുമാ വർണ്ണങ്ങളെന്നിൽ ഒരു-
പൊയ്കയായ് മിന്നിത്തിളങ്ങുന്നുവോ?

തേൻ തുള്ളിയായെന്നുമെന്നിൽ പതിഞ്ഞൊരു
പൂക്കാലമത്രയും വിരിയുന്നിതാ..
ഇന്നും ഞാനീമിഴിപൊയ്ക ചിമ്മാതെയച്ഛനെ
കാണുമീ വീഥിയിലെങ്ങും !
എന്നും കാണുമീ…… വീഥിയിലെങ്ങും !

https://youtu.be/nGhZcO2O6eE

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: