Power of Music – സാഗരംപോൽ!

മഴയുടെ ശബ്ദം, പുഴയുടെ ശബ്ദം
ഇളംകാറ്റിലുലയും മരച്ചില്ലകൾ
കിളികൾതൻകൂജനം
എല്ലാം കഥകൾക്കൊരീണമായ്
സപ്തസ്വരങ്ങളായ് !

ആത്മാവും മനസ്സും ലയിക്കുന്നു……
എവിടെയാണ് സമാധാനം ??

നിറങ്ങളാൽ ആവരണമീപ്രപഞ്ചം
എങ്കിൽ നിറങ്ങളിൽ !!
സാഗരംപോലെ സംഗീതം
എങ്കിൽ സപ്തസ്വരങ്ങളിൽ !!
സിമി അബ്ദുൾകരീം

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: