Tulip Lights (Oil painting)

വിരിയട്ടെയെങ്ങുമീ ഹൃദയങ്ങളിൽ (Puzhakal)

https://youtu.be/_lX-y_-vT8g

വിണ്ണിൽവിടരുമീ മന്ദസ്മിതങ്ങളാൽ
നിൻ പ്രഭയിവിടമൊരുങ്ങുന്നുവോ ? (Manassin jalakam)

https://youtu.be/5KIatPim3Ls

ഈ വർണ്ണചിത്രത്തിൽ തെളിയുന്നീവരികൾ…
പുതുവത്സരാശംസകളോടെ …Tulip Lights!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: