“Kadhaparayum kaalam” reveals the way we are viewing the world during this period of quarantine. Painting – The world under Quarantine (Poem- Kadhaparayum kaalam)

https://youtu.be/mugi1DytFpk ഓരോദിനവും ഭീതിവിതയ്ക്കുന്ന വാർത്തകൾ ! എങ്കിലും ഈ കഥപറയും കാലങ്ങളെനോക്കി നാം ഓരോരുത്തരായ് മനസ്സിൽ ഉരുവിടുന്നു " ഈ കാലവും കടന്നുപോകും" ശുഭ പ്രതീക്ഷയോടെ.... പൊലിയുന്നൊരായിരം ജീവിതങ്ങൾ ധരിത്രിയാം അമ്മതൻമാറിൽ ചാഞ്ഞുറങ്ങുന്നൊരീ മക്കൾ ഇന്നോരോ ഹൃദയങ്ങളിലും ഒരു നൊമ്പരക്കടലായ്...... കാലം കഥകൾപറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു!!! "ഈ കാലവുമങ്ങുമാഞ്ഞുപോകും നെഞ്ചുപിളർക്കും കാഴ്ചകൾ നൽകി ഈ ദിനങ്ങളെന്നുമാഞ്ഞുപോകും ? ഇരമ്പും കടലാകും നൊമ്പരങ്ങൾ! കാട്ടുതീ പോലെ പരക്കുന്നു വ്യാധികൾ ഭീതി വിതയ്ക്കുന്നു മണ്ണിൽ അമ്മയ്ക്കൊരൻപായ് തീരുന്ന - മക്കളിത്തെങ്ങോ മറയുന്നുപാരിൽ സാന്ത്വനമേകും... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑