“Kadhaparayum kaalam” reveals the way we are viewing the world during this period of quarantine. Painting – The world under Quarantine (Poem- Kadhaparayum kaalam)

https://youtu.be/mugi1DytFpkIMG_2580 (2)

ഓരോദിനവും ഭീതിവിതയ്ക്കുന്ന വാർത്തകൾ !
എങ്കിലും ഈ കഥപറയും കാലങ്ങളെനോക്കി
നാം ഓരോരുത്തരായ് മനസ്സിൽ ഉരുവിടുന്നു
” ഈ കാലവും കടന്നുപോകും”
ശുഭ പ്രതീക്ഷയോടെ….

പൊലിയുന്നൊരായിരം ജീവിതങ്ങൾ
ധരിത്രിയാം അമ്മതൻമാറിൽ
ചാഞ്ഞുറങ്ങുന്നൊരീ മക്കൾ
ഇന്നോരോ ഹൃദയങ്ങളിലും
ഒരു നൊമ്പരക്കടലായ്……
കാലം കഥകൾപറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു!!!

“ഈ കാലവുമങ്ങുമാഞ്ഞുപോകും
നെഞ്ചുപിളർക്കും കാഴ്ചകൾ നൽകി

ഈ ദിനങ്ങളെന്നുമാഞ്ഞുപോകും ?
ഇരമ്പും കടലാകും നൊമ്പരങ്ങൾ!

കാട്ടുതീ പോലെ പരക്കുന്നു വ്യാധികൾ
ഭീതി വിതയ്ക്കുന്നു മണ്ണിൽ

അമ്മയ്ക്കൊരൻപായ് തീരുന്ന –
മക്കളിത്തെങ്ങോ മറയുന്നുപാരിൽ

സാന്ത്വനമേകും ഇളംതെന്നലായ്
കാലമേ നിങ്ങൾവഴിമാറുക

തീരത്തുനിന്നുനാം കാണുന്നുവീണ്ടും
കഥപറയുന്നൊരു കാലം”!  (സിമി അബ്ദുൽകരീം )

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: