Save Rivers – An environmental awareness poem “Puzhakal” along with Oil painting!

https://youtu.be/_lX-y_-vT8g  വിരിയട്ടെയെങ്ങുമീ  ഹൃദയങ്ങളിൽ പുഴയോടിണങ്ങുന്ന പൂക്കളായ് നാം തടയുവാനാകുന്നുണർവ്വോടെ നാം പുഴകളെ കാക്കും കരങ്ങളാകാം അങ്ങുദൂരെനിന്നൊഴുകി വന്നെത്തുകവീണ്ടും ദിശയറിയുന്നൊരീ പുഴകളാവാൻ തൻ ദിശയറിയുന്നൊരീ പുഴകളാവാൻ !!

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑