Poem- “Vijayam”

IMG_0284

ഒടുവിലാ ചോദ്യമായെത്തുന്നൊരുണ്ണിതൻ
വദനം വിടർന്നതു കണ്ടപാടെ …..
അച്ഛന്റെ ഹൃദയം കവർന്നൊരാ ഉത്തരം
ഉണ്ണി തൻമൊഴിയായ് തുളുമ്പിയത്രേ ….

“ശോഭനമായൊരീ അച്ഛന്റെ ഹൃദയം ”
മാണത്രേ…. യീഉണ്ണിക്കു വിജയം
തുള്ളിത്തുളുമ്പുമീ അച്ഛന്റെ ഹൃദയം
വിജയം നിറഞ്ഞൊരാ ഹൃദയം!!

സിമി അബ്ദുൾകരീം

Poem – “Vijayam” (Victory) published on Puzha.com

( Malayalam online magazine ) 

http://www.puzha.com/blog/winning/

Poem shows the strong emotional attachment between Father- Child.

Vijayam (2)

puzha - vijayam

One thought on “Poem- “Vijayam”

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: